top of page

השוואה : תמלול הקלטות אל מול תמלול בזמן אמת

חשיבותה חסרת התקדים של העלאת דברים על הכתב לא חמקה מעין האנושות למשך כלל ההיסטוריה, כאשר עוד בימי הפרעונים הקדומים היה ערך רב לתיעוד ורישום כלל אשר נאמר בפומבי, אשר לימים יהפוך לאוסף ציורים וכתב חרטומים אשר לזכותו נזקפת היכולת להציץ אל תוך אותה תקופה מרתק.

עם זאת, לאור פיתוחי הטכנולוגיה אשר חלו בעולמנו מאז, מגוון האפשרויות אשר קיים למען אלו שמבקשים לתעד ולהעלות על הכתב את שבבת עינם התרחב והתעצם, לכדי האפשרות כיום לתעד בצורה מושלמת מקצועית ומדויקת את שנאמר, או במילים אחרות – תמלול.

כמו כן, שאלה אשר עולה לעתים רבות היא ערכה של הקלטה אשר תומללה לאור השמעה חוזרת, אל מול ערך הצבתו של מתמלל בשר ודם בעודו שומע את הדובר, ומעלה על הכתב בזמן אמת את אשר נאמר, לפיכך במאמר הקרוב נסקור ונבחן את ההבדל בין ה- 2, על כלל היתרונות והחסרונות אשר קיימים להם.

יתרונם היחסי של מי מבין האפשרויות

בהמשך לכך, כאשר אנו באים לבחון את יתרונותיה של כל אפשרות, חשוב להבהיר טרם לכן את צבר הגורמים אשר משפיעים על הצורך לבחור בכל אופן, בין אם הבאת מתמלל אישית לצורך תיעוד, או שמא ביצועה של הקלטה ושליחתה לתמלול אוחר.

באופן טבעי בדומה להמון תחומים אחרים בהם יש צורך לבצע ''התאמת חימוש למטרה'', רצוי להבין את כלל המגבלות אשר חלות על הסביבה בה נאלץ לפעול, כאשר את אותן מגבלות ניתן ליצוק לתוך מספר פרמטרים קבועים, אשר נסיבותיהם משתנות לאור הצורך.

כלומר, תמיד יופיעו אותם תבחינים בעת הצורך לבחון שמע והדרך הכי נכונה לתמלל אותו.


דיוק התמלול

בהירות השמע

זאת ועוד, כי אחד הגורמים המרכזיים ביותר בעת הצורך להבין כיצד יש לנהוג לנוכח הצורך לתמלל שמע, היא בהירותו של השמע והקלות בה ניתן להבחין באשר נאמר, זאת כאשר לכל אפשרות יש יתרונות מובנים אשר שרויים בתוכה, כאשר לעתים אי התאמה של הטכניקה הנכונה עלול אף להקשות על תמלול השמע, גורם אשר מגולם באופן ישיר בעלותה.

רוצה לומר, אילו מדובר בהקלטה אשר בוצעה כהלכה באמצעות מכשור תקין ומקצועי, אזי שיש יתרון בשימוש בתמלול אוחר בהיבטה של בהירות השמע, זאת מכיוון שבניגוד לאשר קורה בעת נוכחותו של מתמלל שמבצע תמלול חי, יכול המתמלל להחזיר לאחור את ההקלטה ולשמוע שנית את שנאמר בה.

זאת בניגוד למתמלל אשר נוכח ומאזין לאשר נאמר, כאשר אילו מדובר בהרצאה אל מול מאות אנשים, אינו יכול לחדול ולבקש מן המרצה לחזור על דבריו, אלא נאלץ להסתמך על ששמע והפיק מן התוכן.

מהירות התמלול

בנוסף לכך, יתרון אשר קיים לצד המתמלל באופן חי לעומת הצד אשר בוחן הקלטה שנעשתה ונמסרה לידיו, הוא עצם משך הזמן אשר נדרש מן המתמלל בכדי להנפיק ולהעמיד לטובת הגורם שהזמין ממנו את התמלול את המוצר במלואו.

כלומר, בניגוד למסירת הקלטה לטובת תמלול וקבלתה בשלב אוחר על ידי המתמלל, כאשר המתנה זו עלולה לקחת מספר ימים כתלות במורכבות ההקלטה כמו גם בלוח הזמנים של המתמלל עצמו, בעודו נוכח בעת השמעת התוכן, הוא יכול להעמיד את המוצר לעתים אף בעת סיום השמעת הדברים, כאשר מדובר בעובדה אשר עלולה להיות מכריעה במיוחד עבור גורמים אשר נעזרים בתמלולים לצרכים קרדינליים ודחופים.

דוגמה לכך היא כאשר מתקיים דיון משפטי בעניינו של אדם, כאשר קיים צורך בהגשת התמלול בהקדם האפשרי למען הבאתו ורישומו כראייה או כמסמך בעל ערך, לאור זאת – בעת ביצוע תמלול חי, יכול הגורם אשר זקוק להסתייעות באותו תמלול לקבלו בהקדם האפשרי, כאשר בעבור קבלת תמלול אשר נמסר דרך הקלטה עלול אותו אדם להמתין זמן ארוך יותר בהרבה.

מורכבות התוכן

כמו כן, גורם נוסף אשר עלול להשפיע על קבלת ההחלטה בעת הצורך להכריע בין תמלול חי או לאור הוצאת הקלטה, הוא המורכבות של התוכן שאותו מבקשים לתמלל. רוצה לומר, אילו מדובר בהרצאה מסודרת אל מול קהל רחב, אזי שהדובר נעזר במערכת הגברה ומדבר בעיקר ההרצאה לבדו, לעומת זאת – אילו מדובר בתמלול שיחה אשר נעשית בין 2 גורמים, כפי שקורה בראיון, בתחקור, או בעת מתן עדות, אזי שמלאכת התמלול נעשית מורכבת משמעותית.

הסיבה לכך היא הצורך שקיים אצל המתמלל לתכלול ולקחת בחשבון מספר גורמים אשר כל אחד מהם משתמש בחיתוך דיבור שונה, כמו גם במשלב לשוני שונה, כאשר לאור זאת הוא נאלץ למעשה לעבוד לעתים באופן שמקשה עליו לזהות בדיוק את שנאמר, כיוון שתמלול חייב להיות מדויק ולא שונה במשורה מאשר נאמר.

לאור זאת, ייתכן וכאשר מדובר בתוכן מורכב אשר מכיל מספר רב של דוברים ו/או כאשר נעשה באמצעות ציוד אשר הולם את גודל השעה, היעזרות בהקלטה לצורך תמלול תאפשר למתמלל להבין בדיוק את אשר נקלע בדרכו, בעודו מנפיק לטובתכם מסמך אשר מגלם במדויק את רוח הדברים ותוכנם.

חשיבות הדיוק לאור הצורך

זאת ועוד, כי הסיבה לחשיבות הרבה אשר קיימת בדיוק מושלם לנוכח העלאה על הכתב ו/או תמלול אוחר של הקלטה, היא שלעתים רבות מהווים תמלולים מסמכים בעלי תוקף משפטי ומחייב, אשר אילו נעשים בצורה שנפל בה פגם או דופי, מאבדים את כלל קבילותם במסגרת ההליך המשפטי.

לאור זאת, מוכרח תמלול להיות מדויק להפליא ביחס לאשר נאמר ונמסר לטובתו, כמו גם כזה אשר לא נערך או עבר איזה שהוא הליך שמעלה בחשד את הקשר הדברים אשר נאמרו בתוכו.

יתרון הדיוק לאור נוכחותו של מתמלל

מתמללים הם אנשי מקצוע אשר בקיאים בחשיבותם של פרטים קטנים בכדי להביא על הכתב את המסמך המדויק והנכון ביותר אשר ניתן להוציא. לאור זאת, בעוד נעשה שימוש בתמלול חי במסגרת תיעוד, יכול המתמלל אשר נוכח בשטח להדריך ולהכווין את אותם אנשים כאשר הוא ממקם את כלל הגורמים הרלוונטיים באופן אשר יאפשר לתמלול להתבצע על הצד הטוב ביותר.

זאת כמובן יכולת אשר אינה קיימת לאור מסירתה של הקלטה, לנוכח חוסר המודעות והבקיאות אשר קיים אצל חלקה הארי של האוכלוסייה, אשר לא נפגש עם אתגרי התמלול כדרך קבע.

עלות התמלול

גורם נוסף אשר עלול להשפיע במידה לא מבוטלת על בחירתם של רבים, הוא העלות אשר תלווה להעלאה חיה של מלל על הכתב, לעומת עלות תמלול אוחר על בסיס הקלטה.

כמו כן, מטבע הדברים, לאור הצורך בכיתות רגליו של המתמלל אל מקום ההשמעה, כמו גם במשך הזמן הארוך יותר שנדרש ממנו כיוון ואינו יכול להריץ באמצעות אמצעים מלאכותיים את קצב הדוברים, בנוסף להנפקתו הזריזה והמהירה של המסמך, הבאתו של מתמלל לביצוע תמלול חי הינה יקרה יותר.

כלומר, תמלול אשר יתבצע באמצעות הקלטה אשר תימסר לידי מתמלל, תהיה ברוב המקרים זולה יותר, כל עוד נעשתה תחת האמצעים הנכונים ותוך מתן דגש אודות האופן לבצע הקלטה כראוי.

לסיכום – בחירת האפשרות לאור הצורך העולה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, הצורך שעולה לתיעוד הדברים הוא שמכתיב את האפשרות שיש לנקוט בה, כיוון שלכל דרך ישנן יתרונות וחסרונות אשר הינם חלק בלתי נפרד מן השימוש בה. כלומר, היתרונות של תמלול חי אל מול תמלול לנוכח הקלטה, הם בדיוק החסרונות שקיימים לדרך השנייה, כאשר מדובר למעשה באפשרויות אשר הינן כנגטיב של השנייה.

לאור זאת, בעת הצורך לבחור מי מבין 2 האפשרויות מועדפת על דורש התמלול, עליו לקחת בחשבון האם העלות מהווה פקטור מרכזי, כאשר אילו היא אינה חשובה כפי שחשוב לו לקבל את הקלטתו בהקדם, אזי שעליו לדרוש את נוכחותו של מתמלל במקום.

לעומת זאת, אילו מדובר בהקלטה אשר יכולה להמתין ואינה בעלת חשיבות קרדינלית בזה הרגע, אזי שניתן להיעזר בשירותי תמלול מרחוק, אשר יתבצעו לאורה של הקלטה.

לפיכך, כאשר קיים צורך לבצע הכרעה בין 2 האפשרויות הללו, מומלץ במידה רבה לגזור את האופן בו תתבצע ההקלטה לנוכח הצרכים אשר עולים לה, כאשר הכל ידוע והרשות נתונה.

20 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אני מתמללת עיוורת

מאת: סתיו ניסר "את גם מתמללת, וגם עיוורת", שואלים אותי בכל מקום שאני מגיעה אליו: "איך עושים את זה"? יש אנשים שמחליטים שזה בכלל לא אפשרי. אבל האמת שכן. אני מתמללת עם קורא מסך. קורא מסך כשמו כן הוא, מקר

Comentários


bottom of page