top of page

תמלול משפטי בתחום המימון, הבנקאות והנדל"ן

עודכן: 11 באוק׳ 2021

בין אם מדובר על הליך משפטי בענפים אלו, אשר מביא לצורך בתמלול הקלטות וקבצי ווידאו לשם קבלתם כראיות, ובין אם מדובר על צורך בתרגום מסמך, לשם הענקת תוקף ואסמכתא משפטית, שירותי תמלול משפטי בתחום המימון, הבנקאות והנדל"ן, דורשים מקצועיות רבה. אז מתי יש צורך בתמלול בעולמות הללו?

תמלול משפטי – מבוא

תמלול משפטי הינו שם כללי לפעולת התמלול, בה מועברים קבצי אודיו לתצורה של מלל. בין אם מדובר על סרטון, אשר בו נראה הצד השני תומך בגרסתכם, ובין אם מדובר על הקלטה, ככל שזו עונה על הדרישות בדין לביצוע האזנות סתר, מדובר על ראיה בעלת משמעות לא מבוטלת.

לאור הוראות פקודת הראיות, חשיבות התמלול המשפטי מקבלת תוקף משמעותי. על פי הוראות הפקודה, אין להגיש אל בית המשפט קבצי אודיו, אלא קבצי מלל בלבד, הוראה אשר נועדה בעיקרה לסייע לשופט בביצוע תפקידו, ולהקל על עומס ההליכים בקרב בתי המשפט. משכך, לתמלול המשפטי תפקיד חשוב בהליכי המשפט השונים, הן האזרחיים והן הפליליים.

ראיית הזהב – יחסם של הצדדים להליך שיפוטי כלפי התמלול

על פי שיטת המשפט הישראלית, הליכי משפט אזרחיים ייבחנו על פי "מאזן הסתברויות". דוקטרינה זו קובעת כי צד למשפט, שיצליח להוכיח בהסתברות שעולה לכדי 50% ומעלה, כי הצדק עמו, יהא הצד הזוכה.

לאור דברים אלו, מתבהרת חשיבותו של התמלול בהליך משפטי. חשיבות זו גלומה בעובדה שספק אם יש ראיה אשר תביא להטיית הכף לטובתכם, מאשר הקלטת דבריו של הצד השני, אשר תומכת בגרסתכם, או לחילופין, שוללת את גרסתו שלו.


הדרישות עליהן עומד בית המשפט

לאור חוזקה של הראיה האמורה, ניתן להסיק כי זו משומשת רבות בקרב צדדים למשפט. אולם, לאור השפעתה הרבה, ובמיוחד לאור העובדה שהקובץ המוצג במהלך ההליך אינו קובץ ההקלטה המקורי, אלא עיבוד שלו, בית המשפט מציג מספר דרישות לשם קבלת התמלול כראיה קבילה.

לפני הכל – אותנטיות ההקלטה

בטרם נעבור אל תוכן ההקלטה עצמה, נעמוד על דרישה הפרוצדורלית הראשונה לעניין תמלול הקלטות. דרישת אותנטיות ההקלטה דורשת מהחברה המתמללת לוודא כי ההקלטה אותה תמללו הינה ההקלטה המקורית, ללא כל עריכות או קטיעות במהלכה.

הסיבה לדרישה זו היא העבודה שככל שמדובר על הקלטות ערוכות, ייתכן שדבריו של הצד השני יעוותו או יקבלו נופך שונה, ובכך, יובילו לעיוות דין.

דרישה פרוצדורלית נוספת – זיהוי כלל הדוברים

דרישה נוספת לעניין מקצועיות חברת התמלול עולה לעניין זיהוי הדוברים בהקלטה. דרישה זו עולה לאור העובדה שככל שלא ניתן לייחס לכל דובר בהקלטה את דבריו באופן אינדיבידואלי, לא ניתן להבין את הסיטואציה המתוארת במלואה. משכך, ככל שלא ניתן לזהות את כלל הדוברים, לא יאפשר בית המשפט את קבלת התמלול כראיה.

לבסוף – חפיפה מלאה בין תוכן ההקלטה לתמלול

הדרישה המהותית העיקרית בביצוע תמלול משפטי. דרישה זו קובעת כי על חברת התמלול לוודא כי ישנה הלימה מלאה בין תוכן קובץ השמע, בין אם מדובר על הקלטה ובין אם מדובר על קובץ וידאו, לבין התמלול שמוגש לבית המשפט.

הדרישה – מקצוענות מוגברת

לשם עמידה בשלושת התנאים שהוצגו לעיל, קובע החוק כי על חברת התמלול להגיש, במעמד הגשת הראיה, תצהיר לפיו התמלול עומד בשלושת הדרישות. לעניין זה, עולה חשיבות משמעותית למקצועיות והניסיון העומדים ברשות חברת התמלול.

החשיבות של אלו עולה שכן בית המשפט מסתמך רבות על המוניטין העומד לחברת התמלול, בבואו לקבל את התצהיר ואת הראיה. משכך, ככל שלחברת התמלול וותק עשיר וניסיון מוכח, ייטה בית המשפט לקבל את התמלול כראיה.

לא רק בבית המשפט – ייחודם של המקצועות המדוברים

מעבר לכותלי בית המשפט, הענפים המדוברים, הם עולם הבנקאות, עולם המימון ועולם הנדל"ן, הינם בעלי צורך רב בשירותי תמלול. בין היתר, ניתן לראות הסכמים חוזיים שונים, תרגום מסמכים לשם גיוס כספים ואף הסכמי עבודה, אשר מצריכים שירותי תרגום, המאושרים על ידי נוטריון לשם קבילותם המשפטית.

לעניין זה, יש לבחון שני מאפיינים עיקריים, המייחדים את המקצועות המצויים בענפים אלו, אשר מקימים את הצורך בשירותי תמלול ברמה גבוהה.

חוצי יבשות – ענפי תעסוקה בין לאומיים

בין אם מדובר על עולם הבנקאות, אשר משמש כמשקיע ומגייס בעת ובעונה אחת בנקודות שונות בעולם, בין אם מדובר על עולם המימון, אשר נע וסב מסביב לכדור הארץ במטרה לגייס כסף רב ככל הניתן, ובין אם מדובר על עולם הנדל"ן, אשר מביא אנשים לפתח פרויקטים בכל רחבי העולם בשל ביקוש והיצע ברמות משתנות, המקצועות האמורים הם גלובליים.

היותם של שלושת ענפי אלו חוצי גבולות, יבשתיים וימיים כאחד, מקים צורך משמעותי ביותר לעניין שליטה של המתרגם בשפות זרות.

שפה מקצועית גבוהה

מעבר לפערי השפה בענפי האמורים, אשר צוינו בפסקה לעיל, עולה מאפיין נוסף ביחס למקצועות אלו, אשר מקבע אותם כבעלי ייחוד מקצועי משמעותי, והם השפה המקצועית של כל תחום.

בשונה משפת הדיבור היום יומית, השיח המקצועי מלווה במילים ייחודיות וקונקרטיות לכל מקצוע. כך, לדוגמה, גיוס כספים אינו "money recruiting" (תרגום חופשי), אלא "Fundraising". לדוגמה זו מצטרפות דוגמאות רבות, אשר מדגישות את הצורך בשליטת המתרגם בשפה המיועדת.

שליטה בשפה, שליטה במילה הכתובה – מתרגם משפטי

כפי שניתן לראות, ככל שמדובר על תרגום מסמכים משפטיים, הנוגעים לתחומים הללו, עולה צורך משמעותי לשליטת המתרגם בשני אלמנטים עיקריים, הם השפה המקצועית בתחום, וכן שליטה בשפה אליה יש לתרגם את המסמך.

משכך, מומלץ לבחור במתרגם משפטי, בהתאם לכללים הבאים. ראשית, יש לבחור במתרגם אשר מגיע מהתחום המדובר. מדובר על דרישה די אינטואיטיבית, שכן לא נבחר בעורך דין המתמחה בדיני משפחה לביצוע עסקת נדל"ן מעבר לים. אולם, לאור העובדה שבניגוד לרופאים, עורכי דין לא מוגבלים לעסוק במסגרת מומחיותם בלבד, אלא יכולים לעסוק בכל תחום משפטי, יש לבחון את הוותק והניסיון העומד למתרגם בתחום.

שנית, מומלץ לבחור בעורך דין אשר דובר את השפה המיועדת כשפת אם, או לחילופין, בעל הכשרה או ידע מקיף דיו לשם ביצוע התרגום, לרבות תואר בלימודי השפה או ניסיון עשיר. עמידה על שתי הנקודות האמורות תוכל להביא לביצוע תרגום אופטימלי, אשר ימחיש עבורכם, בעברית, את הטקסט ככל הניתן.

הדרישה לעניין תרגום – אישור נוטריון

בדומה למצוין אודות תמלול ההקלטות, עולה דרישה בחוק הישראלי, לצד הדרישה האמורה באמנות בין לאומיות שונות, גם לעניין קבלת תרגום כאסמכתא משפטית, היא הדרישה לאישור נוטריון.

הדרישה האמורה קובעת כי מסמך יהווה מסמך משפטי אותנטי רק על רקע חתימתו של נוטריון. חתימה זו מאשררת כי מדובר על תרגום מדויק, המביא עמו את הלך הרוח של הדברים בצורה מדויקת ועניינית.

חברת ד"ר לוגי – החלופה המנצחת

חברת ד"ר לוגי, אשר פועלת מספר שנים בעולם התמלול והתרגום, מהווה החלופה האידאלית בעבור אלו הדורשים את שירותי התמלול. לצד עבודתה עם אוכלוסיית כבדי שמיעה, סטודנטים ודוברי שפות זרות, לחברה ניסיון עשיר בעבודה אל מול חברות שונות, תוך סיוע בביצוע גלובליזציה והרחבת קהל הלקוחות של החברה.

משכך, לחברה עומד הן הניסיון והוותק הדרושים לשם קבלת התמלול כראיה בבית משפט, והן השליטה המקצועית והשליטה בשפה הנדרשות בתרגום מסמכים.

7 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מהירות הקלדה: מדד למקצועיות בתמלול

המבוא: למה מהירות הקלדה כה קריטית בעידן הדיגיטלי בעולם המודרני, שבו הטכנולוגיה משפיעה על כל תחומי חיינו, מהירות הקלדה משמשת כאחד הכלים הקריטיים לשיפור הפרודוקטיביות והיעילות במקום העבודה. במיוחד בתחומ

Comments


bottom of page