תמלול משפטי – מתי הוא נחוץ לעורך דין

בשיטת המשפט הישראלית על צד לתביעה להוכיח את טענתו ברמה העולה על 50%. תמלול הקלטה, בו נשמע קולו של הצד שכנגד תומך בגרסתכם, מהווה ראיה ניצחת, אשר במרבית המקרים, תביא לכדי פסיקה לטובתכם. אז מהם דיני המשפט האזרחי בהם נוכל להשתמש בהקלטות, וכיצד נוכל להשתמש בה גם במשפט פלילי?


ההליך משפטי בישראל – קצת על שיטת המשפט האדברסרית

בטרם נצלול אל חשיבות וכוחן של הקלטות כראיות, הרי לכם שיעור קצר אודות שיטת המשפט הישראלית, היא השיטה האדברסרית, אשר יכול לשפוך מעט יותר אור בנושא.

בין שלל החלוקות הקיימות בין שיטות משפט שונות, קיימת החלוקה לשיטה אדברסרית והשיטה האינקוויזטורית. בעוד בשיטת המשפט השנייה, אשר אינה נהוגה בארץ, השופט מהווה גורם אקטיבי בהליך המשפטי, ופוקד על הצדדים אילו ראיות להביא, בשיטה הנהוגה בישראל, היא השיטה האדברסרית, אין כך הדבר. בשיטה האדברסרית, על הצדדים לתביעה ובאי כוחם לנהל את התביעה בעצמם, לרבות בחירת עילות התביעה והצגת הטיעונים, ומעל לכל, בחירת והבאת הראיות לדיונים.בית משפט בישראל

ההגנה הכי טובה היא התקפה – הצורך בראיות איתנות

משכך, עורכי הדין המייצגים את לקוחותיהם בהליכים משפטיים בישראל צריכים להביא עימם את הראיות החזקות ביותר לבית המשפט.

בעוד חוזים חתומים, בהליכים הנוגעים להם, מהווים ראיה די חזקה, ועדות יכולה גם היא להיות לא מבוטלת, אחת הראיות, אשר נחשבות לחזקות ביותר בבית המשפט, היא הקלטה אותנטית של הצד השני, אשר תומכת בגרסתכם.


מדוע הקלטה נחשבת לראיית הזהב?

כאמור, הקלטה של הצד השני לתביעה מהווה ראיה איתנה, אשר לא פעם מכריעה את הכף כאשר מדובר על הליך תביעה או הגנה. להיותה של ההקלטה בעלת עוצמה כה רבה יש סיבה אחת עיקרית, והיא רף ההוכחה הנדרש במשפט אזרחי.


מאזן הסתברויות – הקלטה עומדת במלוא הדרישה

בעוד שבהליך הפלילי על התובע, היא המדינה, להוכיח את טענותיה מעל לכל ספק סביר, או במספרים, בוודאות של 95% אחוזים, במשפט האזרחי לא כך הדבר. לשם פסיקה לטובתכם בהליך אזרחי, יהא עליכם להוכיח את טענותיכם ברמת וודאות העולה על 50% בלבד, יחס שבעגה המקצועית קרוי "מאזן הסתברויות".

משכך, ניתן להבין מדוע להקלטה מוניטין כפי שעומד לה. שמיעת דבריו של הצד שכנגד, אשר תומכים בגרסתכם, מאפשרת במרבית המקרים וודאות העולה על 50% ללא כל קושי, במיוחד לאור דרך ההתבטאות בשיח חופשי, אשר משוחררת וחופשית יותר מאשר בהתכתבות מיילים או הודעות טקסט.


הצורך במתמלל – דרך הצגת הראיות

כידוע, בית המשפט לא מקבל הקלטות כראיה קבילה בבית משפט. על פי פקודת הראיות, ופסיקות שונות בנושא, הקלטה תוגש לבית המשפט כראיה אך ורק כתמלול.

נציין לעניין זה, כי על התמלול לעמוד במספר קריטריונים הקיימים בחוק ובפסיקה. ראשית, יהא עליו לתאום באופן מוחלט להקלטה, אשר אינה ערוכה, מוטה וכו'. כמו כן, ההקלטה תהא קבילה אך ורק במידה וניתן יהא לזהות את כלל הדוברים בהקלטה, שכן ככל שלא ניתן לזהות כל דובר על פי קולו, לא ניתן יהא לתחום את דבריו של כל דובר כראוי.


אז אחרי כל זאת – מתי תמלול משפטי נחוץ לעורך דין?

כאמור, תמלול משפטי מהווה ראיית זהב, אשר יכולה להכריע את הכף באופן מוחלט. משכך, סביר להניח כי ככל שתעמוד לעורך דין ראיה מהסוג האמור, הוא ייטה להשתמש בה. להלן מספר דוגמאות מחיי היומיום של עורך הדין, בהן ההקלטה האמורה תוכל לדאוג לו לכסף קל.


דיני עבודה – עילות רבות יוכרעו על בסיס הקלטה

דיני עבודה נוגעים לחיים של כולנו, ולכל הפחות, לחיי כלל השכירים במדינת ישראל. דינים אלו נועדו להגן על אלו המצויים בשוק העבודה, בין היתר מתוך תפיסה והכרה בכך שאדם מבלה את מרבית שעות יומו במקום עבודתו.

ראשית, הקלטות יוכלו לסייע בתיקים הנוגעים להטרדה מינית במקום העבודה, שכן הקלטת אחד הצדדים מהווה ראיה ניצחת לקיומה של הטרדה, או לחילופין, שימוש במערכת המשפט לשם נקם בגין סיבות שונות. כמו כן, הראיה האמורה תוכל לשמש ככלי להוכחת פיטורין בשל היריון ולידה, אפליה על שלל סוגיה ועוד.


קניין, עסקים ומה שביניהם – המשפט האזרחי הקלאסי

לא פעם מגיעים לפתחו של בית המשפט עניינים אזרחיים שונים, החל מעסקה בין ספק ללקוח שלא הושלמה, דרך דיונים אודות אחוזי בעלות בעסק וכלה במכירות נדל"ן במיליוני שקלים, בהן החוזה בעל חוסרים רבים. במקרים אלו, אין ראיה ניצחת וחזקה מאשר הקלטה.

הקלטת הצד שכנגד יכולה להעיד על נתונים רבים במקרים אלו. ראשית, ככל שמדובר על חוזה שניתן לפירוש במספר אופנים, הקלטה תעיד על אומד דעתם של הצדדים באופן מוחלט. בנוסף, באם מדובר על הכחשת מתן שירותים או אספקת סחורה, הקלטה המאשרת את טיעוניו של מי מהצדדים תאפשר סיום ההליך במהרה, ולטובת הצד שמחזיק בנכס הראייתי המדובר.


דיני משפחה – באם ההליך הופך למכוער

דיני המשפחה ידועים כאחד מתחומי המשפט הרגישים והקשים ביותר. בעוד על הנייר עיקר העיסוק הוא כמעין "פירוק שותפות", לא פעם הדם הרע בין הצדדים יכול להביא לאי הסכמות, ומשם הדרך ליחסים עכורים מהירה ביותר.

משכך, דרך אחת לסיום ההליך במהרה, או לחילופין, מניעת דרדור נוסף, היא הקלטה, אשר תתגבש לכדי תמלול משפטי. בין אם מדובר על יחס לא הולם של אחד הצדדים, המהווה עילה לגירושין בפני עצמה, בין אם מדובר על הצהרות לעניין הרכוש המשותף, אשר אחד הצדדים מעוניין להסתיר לשם קבלת אחוז גבוהה יותר ברכוש המשותף ובין אם מדובר על הקלטה אשר נועדה להעניק שיעור משמרות מבוקש על הילדים – הקלטה, אשר תהפוך לתמלול משפטי, היא ראיה יקרה מפז, והופכת את התמלול המשפטי לנחוץ בעבור עורך הדין במיוחד בתחום המדובר.


לא רק במשפט האזרחי – שימושי התמלול וההקלטות במשפט האזרחי

כאמור לעיל, רף ההוכחה הנדרש בהליך הפלילי עומד על 95% לשם הרשעה. בעוד בעבור המדינה מדובר על רף די נוקשה, הדורש מהם לאגד ראיות רבות, בהן כמובן, הקלטות, בעבור הנאשם ועורכי דינו מדובר על בשורה די משמחת, ככל שאלו הצליחו להשיג הקלטות התומכות בגרסתם.

ככל שטענו כי הקלטה, אשר עולה לכדי תמלול, יכולה לסייע לעורך דין להגיע לוודאות העולה לכדי 50%, מתוך עקרון קל וחומר ניתן לקבוע כי תמלול הקלטה, אשר תומך בגרסתו של נאשם, יביא לריסוק תיק התביעה בהליך פלילי, שכן זה ימנע כל סבירות להגעה לרף ההוכחה הנדרש. משכך, התמלול המשפטי ישמש, לא פעם, עורכי דין פליליים.


לסיכום – מתי יזדקק עורך דין לתמלול משפטי?

כפי שראינו, שיטת המשפט הישראלית, היא השיטה האדברסרית, מעלה צורך באגירת ראיות בעלות עוצמה ככל הניתן. בשל רף ההוכחה הנדרש במשפט האזרחי, הוא מאזן ההסתברויות, מהווה ההקלטה ראיה עוצמתית, אשר יכולה לשחק לטובת הצד אשר מצליח לשים עליה את ידו. כמו כן, ראיות אלו יוכלו לשמש נאשמים בהליך פלילי, שכן אלו יוכלו לפגום בקלות בתיק המתגבש נגדם, זאת בהתאם לרף ההוכחה הנדרש בהליכים אלו.


18 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול