קלדנות

קלדנות

אף על פי כי קלדנות אינה קופצת לתודעתנו כחלק פיתוחי המודרניזציה האחרונים, זאת כאשר מדובר במקצוע עתיק אשר קיים במשך מאות השנים האחרונות, כעדות לצורך העז שמלווה את האדם עוד מראשית הציביליזציה – לתעד, היא התפחתה רבות לאחרונה, כאשר השימוש בה ובמוצריה הולך וגובר מצד גורמים רבים בשוק העסקי והפרטי כאחד.
בהמשך לכך, אף על פי כי קלדנות קיבלה פנים שונות לאורך השנים, היום ניתן למצוא אותה בעיקר במסגרת האקדמיה, עולם העסקים, עולם המשפט ועוד, כאשר באמצעות היעזרות בשירותי קלדנות, מתאפשר לאדם אשר היה בעבר מוכרח להתעסק במלאכה קטנונית וסיזיפית לפנות מזמנו לטובת התעמקות בתוכן, מבלי להתעסק בטכנאות הנלווית להזנתו ועיבודו הטכני.
קלדנות פרטית

בהמשך לכך, קלדנות משתנה בהתאם לצורך האדם אשר מזמין אותה, כאשר אילו מדובר בגורם פרטי אשר מבקש להקליד מסמכים למען הסדר הטוב או מפאת חוסר יכולתו לבצע מלאכה זו בזמן סביר, הוא פונה לעזרת גופים חיצוניים כדוגמת חברות קלדנות, בעודו מספק להם מסמכים שנמסרו לו ו/או תוכן אשר הוא ייצר בעצמו בעודו מבקש את הזנתו כהלכה.

במסגרת אותם שימושים ניתן לראות רבים אשר בוחרים למסור לשירותי קלדנות צבר מסמכים אשר קיבלו מגופים ממסדיים ורשמיים כדוגמת ביטוח לאומי, כמו גם שימוש למטרות פנאי, כאשר אדם שיצר יצירה ספרותית או אומנותית כלשהי מעוניין לרכזה ולנסחה לכדי מסמך אחד אלקטרוני אותו יוכל להעביר ולהפיץ לכל החפץ.

קלדנות עסקית

מנגד, במגזר העסקי, שירותי קלדנות נעשים בעיקר כאשר ישנה חשיבות רבה לתיעוד ושימוש אוחר באשר הועלה על הכתב, כפי שקורה לעתים במסגרת דיונים משפטיים וישיבות דירקטוריונים, אז קיים צורך לבחון את עדותם ודבריהם של מספר גופים שונים.

בנוסף לכך, גם בעבור סטודנטים ואנשי מחקר שירותי קלדנות מסייעים רבות, כאשר במקום להתעסק במלאכה אשר בעבור חלק עלולה להיות מייגעת במיוחד, יכולים להתפנות אותם גורמים לכדי העמקת הידע והמחקר שלהם כאשר כלל התפעול הטכני נעשה בעבורם, בכדי שיוכלו לעשות בו שימוש לאחר מכן.

בנוסף לכך, עובדי צווארון לבן אשר נאלצים לבצע הזנה או סיכום דוחות ותחקירים לעתים תכופות כדוגמת עורכי דין, רואי חשבון, שמאים, אנשי מחקר, ועוד נעזרים בשירותים אלו, אשר לאור זאת מקבלים גוון נוסף של סודיות בין מזמין המסמך ליצרנו בפועל, קרי הקלדן.

הקלדת מסמכים

בהמשך לכך, עיקר העשייה במסגרת קלדנות היא יצירת מסמך מאשר נאמר בעל פה, או ניסוחו מחדש לאור מסירת צבר מסמכים וגיבושם לכדי אגד מסמכים אחיד ומאורגן כהלכה.

במסגרת אותה הקלדת מסמכים, לאור השוני אשר קיים בין הקלדה אשר נעשית בשלב אוחר ודומה עד כדי זהה לחלוטין למלאכת התמלול, לעומת נוכחותו בפועל של קלדן אשר נוכח במקום ויכול כתוצאה מכך לפרש באופן מדויק יותר את אשר נאמר בפניו, ניתן לבקש מהחברה אשר מציעה את השירות נוכחות קלדן ו/או הקלדה באמצעות שלב אוחר, כמובן שבדומה לכל ענף ותחום, גם כאן קיים שוני מסוים בהיבט התמחור.

מרכיב האיכות ותפקידו בקביעת המחיר בעבור שירותי קלדנות

בהיבט התשלום, קיים שוני מסוים בין גופים אשר נובע מרמת הניסיון והמקצועיות שיש להם, כאשר באופן טבעי לאור היותו של עוסק בתחום מנוסה וכזה אשר חווה וחזה במגוון מצבי קצה בהיבט הקלדנות, המחיר אשר נלווה לכך עולה בהתאם.

דוגמה לאותם מקרים היא כאשר קיים ויכוח קולני בין 2 גורמים, אז ישנה משמעות למיקום דבריהם בנקודה ספציפית אשר תותיר את אותו הרושם על קורא אשר יבחן את המסמך לאחר מכן, היות ואינו נוכח בעת אמירת הדברים.

דוגמה נוספת היא כאשר ישנו צורך לגבות עדות מעד במשפט אשר אינו שש להנפיקה, ולכן לא צפוי לשתף פעולה עם הגורם המקליד והמתעד, עובדה אשר מצריכה מהקלדן להיות חד וערני לכל אשר העד מנפיק ואומר, לאור חוסר רצונו לחזור על דבריו או מתוך החשש שמא יזהר בלשונו בהידרשו לומר שאמר שנית.

מורכבות המשימה ותפקידה בקביעת המחיר בעבור שירותי קלדנות

בהמשך לכך, ניתן לומר כי תמחור עבודת קלדנות נקבע בהתאם לכמה היבטים אשר משתנים במידה רבה בין עבודה לעבודה. כלומר, הקלדת טקסט בודד וניסוחו מחדש שונה בתכלית מאשר הקלדת ראיון בין מספר גופים, קל וחומר אילו מדובר בוויכוח קולני מהיר ועתיר משתתפים.

לפיכך, הגורמים אשר משפיעים על תמחור הקלדה נובעים הן מכמות המשתתפים בה, כמו גם מאיכות התוכן אשר הובע לידיו של הקלדן, זאת כאשר אילו ההקלדה מתבססת על הקלטה שנעשתה באיכות לקויה – יש בכך משימה אשר נועדה כבר לסיועו של מתמלל מקצועי, לאור ייחודו ובקיאותו בתמלול מסמכים אשר חולצו או הובעו אליו במצב קלוקל.

זאת ועוד, כי באופן טבעי לנפח החומר יש השפעה ישירה על מחיר עבודת קלדנות, כאשר לרוב נהוג לגבות מחיר בהתאם למשך הזמן של ההקלטה (אם קיימת כזו), לכמות העמודים שנלוו למסמך כלשהו, או לשעות העבודה אשר הקלדן השקיע במלאכה, זאת בנוסף כמובן לשפה בה נמסר המסמך כמו גם השפה אליה מבקש הלקוח להעבירו.

תעריף שירותי הקלדה

לפיכך, לרוב בעבור הקלדה של 5 עמודים אשר מגיעים בשפה העברית ממקור כתוב – התמחור יהיה כ- 30 ש''ח בעבור עמוד בודד, כאשר ככל שכמות העמודים עולה היחס בין עמוד למחירו יורד, כאשר 20 עמודים לרוב יעלו כ- 450 ש''ח.

בנוסף לכך, אילו מדובר בהקלדתם של ראיונות כתובים, כאלו אשר כרוכים בהבחנה בין 2 דוברים או יותר, כמו גם אשר נעשים במסגרת דיאלוג, המחיר עלול לקפוץ דרמטית.

זאת ועוד, כי בעבור הקלדת הקלטות אשר מקורן במכשירי הקלטה תקינים ובאיכות מרצה, לרוב התעריף יהיה 12 ש''ח בעבור דקת הקלטה.  

כיצד למצוא גורם מקצועי בעבור עבודת קלדנות

בכדי למצוא גורם אשר יוכל לסייע לכם להקליד ולהעלות על הכתב ו/או למחשב את אשר אתם חפצים לשמור, מומלץ להתחיל את חיפושכם במרשתת, כאשר כיום קיימים מגוון ספקים אשר נבדלים זה מזה ברמת מקצועיותם כמו גם במגוון השירותים אשר הם מציעים.

לאחר מכן, בדומה לכל ענף בו ישנה תחרות חופשית, מומלץ לבצע סקר שוק מסוים בו תבחנו את עומק השירות ומשך הזמן אשר יידרש לכל ספק, כמובן בצירוף גם למחיר הנלווה לעבודתם.

יתרונם של חברות הקלדה לאור ההתמחות בתתי ענפי הקלדה

בהמשך לכך, כיום ישנן חברות שירותי הקלדה אשר דואגות לבצע אופטימיזציה של הטקסט, כמו גם הקלדתו והגעתו למחשב, כאשר לרוב מדובר בחברות אשר מעסיקות קלדנים עתירי ניסיון אשר בקיאים בסוג המסוים של הקלדנות אשר אתם מבקשים.

כלומר, ישנם קלדנים אשר התמקצעו לאורך השנים בהקלדת מסמכים משפטיים, בעוד שישנם שבקיאים יותר דווקא בעבודות אקדמאיות, כאשר לכל ענף יש חידודים והבהרות אשר ייחודיות לו.

לסיכום – קלדנות תמלול ומה שביניהם

כפי שניתן ללמוד מהכתוב לעיל, חשיבותם של העלאת דברים והצהרות על הכתב לא פחתה אלא עלתה לאור התקדמות הטכנולוגיה והנגשת הדיגיטציה לכל היבטי חיינו.

לאור זאת, באמצעות שימוש בשירותי קלדנות יכול אדם למעשה לתעד ללמוד ולהפיק מסקנות לאחר מכן אודות שלל היבטי חייו השונים, כאשר אילו מדובר בעניינים חשובים וקרדינלים – עלול המסמך המונפק להוות נקודת תפנית בעודו משמש כראייה אשר טורפת את כל הקלפים טרם לכן.

לאור זאת, עולה חשיבותם של שירותים כאלו כדוגמת קלדנות ותמלול, בעוד שהקו הדק שעובר ביניהם משמעותי וחשוב בכדי שיוכל הלקוח לבחור גורם אשר יכול לעזור לו במציאת הפתרון האידיאלי עבורו.

לפיכך, אילו הנכם עומדים בפני שגרת חיים ו/או אירוע דרמטי אשר מצריך ממכם את העלאתו על הכתב למען שימוש עתידי, מומלץ במידה רבה לפנות לכדי גוף מקצועי אשר יוכל לסייע לכם לצלוח את כלל ההליך – על הצד הטוב ביותר.

מאמרים