top of page
שירותי החברה

שירותי החברה

אנו מציעים ללקוחותינו מגוון רחב של שירותים מקצועיים

חברת ד"ר לוגי מציעה שירותי הגהה ועריכה של עבודות אקדמיות כדי לדאוג שהעבודה שלך תהיה מנוסחת היטב ובעלת משלב לשוני מתאים, עבודה אקדמית שממצה את הנושא בשפה עשירה.
צוות עורכי העבודות שלנו מתמחה בעריכה ובהגהה לשונית: דקדוק, כתיב ותחביר. תוך הקפדה על כללי הלשון העברית אנחנו דואגים שמבנה העבודה יתאים לסטנדרט האקדמי להגשת עבודות, כולל הערות שולים וביבליוגרפיה.

אנו מתרגמים טקסטים מסוגים שונים כגון עבודות, מאמרים ומסמכים. התרגום מתבצע על ידי איש מקצוע שמתמצא בשפת המקור ובשפת היעד כאחד וניחן בזריזות וביעילות.
המתורגמנים שלנו שמים לב להבדלים הבין־תרבותיים העלולים להיווצר ודואגים לספק תרגום המשקף את כוונת המדבר או הכותב בצורה הטובה ביותר.

ד"ר לוגי ממירים הקלטת שמע לטקסט כתוב, רציף ומדויק, הצמוד באופן מלא לנאמר בהקלטה, או ערוך באופן מקצועי, לפי צורכי הלקוח.
אנחנו ערוכים לשקלט שמע במגוון שפות.

צוות המשקלטים והקלדנים המקצועיים שלנו ידועים באמינות, באיכות ובדיוק.

בד"ר לוגי אנו ערוכים לספק לכם שירותי תמלול סימולטני ושירותי תרגום מקצועיים למגוון רחב של צרכים.
שירותי תמלול נחוצים ומאפשרים הנגשה במצבים ובאירועים שונים: תמלול הרצאות, כנסים, טקסים והכל בזמן אמת, בכתב על מסך.

שירותים נוספים

bottom of page