top of page
שירותי תמלול הקלטות (שיקלוט)

שירותי תמלול הקלטות (שיקלוט)

לרשות חברת ד"ר לוגי עומדות צוות של משקלטות שיכולות להמיר הקלטות לטקסט רשום. המשקלטות שלנו ניחנו ביכולת תמלול מהירה, מדויקת ובלתי מתפשרת מבחינת איכות. בנוסף אנו משתדלים לספק מחירים נוחים ולהיות זמינים 24 שעות ביממה גם לפניות דחופות. שקלוט יכול להיעשות במספר רב של תחומי חיים וממספר רב של מניעים. כחלק מהראייה שלנו את הלקוח כפרט אינדיבידואליסט בעל צרכים ורצונות ייחודים אנו משתדלים לצוות בין הלקוח למתמלל המתאים עבורו, אם מבחינת התמצאות וניסיון בנושא התמלול ואם מבחינת הכימיה שבעינינו נדרשת לצורך תמלול סימולטני.

הקלטות של הרצאות

צוות השקלוט שלנו עוזר להנגיש את ההקלטות של השיעורים באקדמיה לבעל לקויות השמיעה בכדיי ליצור חומר לימוד שבעל לקות השמיעה יוכל להשתמש בו בעת לימודיו. ובכך לגשר על הפערים שלעיתים נוצרים בלמידה. המתמללות שלנו יכולות לתמצת את החומר או לכתוב אותו כפי שנאמר על פי בקשת הלקוח. בדרך כלל בעת שההרצאה הינה הרצאה באקדמיה ומבקש התמלול הינו כבד שמיעה או חירש הוא יעדיף את התמלול בתור סיכום של החומר שכן אנו עונים בכך על הצורך של מבקש השירות לבצע סיכום ללמידה במועד מאוחר יותר כפי שמבצעים חבריו ללימודים והוא איננו יכול לבצע בזמן אמת. אך כאשר ההרצאה היא הרצאה של חברה ומטרת התמלול היא לערוך תמלול של ההרצאה לשימוש במועד מאוחר יותר אם להפצה של תוכן ההרצאה או לשימוש חוזר בעתיד של תוכן ההרצאה אז יעדיף מבקש השירות תמלול מדויק של הדברים כפי שנאמרו. אנו ערים לצרכיו של הלקוח ומתחשבים בבקשותיו השונות, הצורך שתמלול ההקלטות עונה עליו ונושא ההקלטות.

 

הקלטות של דיונים

בתמלול משפטי השפה שבה החומר מתומלל יכולה להיות עברית ואנגלית. אם שפת התמלול היא עברית , הראיות שיוצגו בפניי המתמלל יהיו בעברית וכן גם התמלול של ההקלטה.  וכך גם בתמלול באנגלית השקלוט של ההקלטה יהיה באנגלית מאחר והראיות שהלקוח יבקש לתמלל יהיו באנגלית.
המתמללות שלנו יכולות לשקלט הקלטה של הנאמר בשיחה בין צדדים שונים כך שתשמש כראיה לבית המשפט. אנו מצרפים לכל תמלול הקלטות לבית משפט הצהרה של המתמללת כי הנאמר תומלל במדויק על הצהרה זו חותם עורך דין מוסמך. 
תמלול הקלטות באנגלית- חברתנו מספקת תמלול הקלטות גם באנגלית, תמלול זה יכול להשתלב כמובן בכל תחום נדרש.

​​​

כחלק מהמקצועיות שלנו בנושא תמלול ההקלטות ומניסיוננו רב השנים אנו משתדלים במידת הצורך ששקלוט של הקלטות וסרטונים יתבצע בעזרת חברה חיצונית המשתמשת בתוכנה שתבודד את העיקר בשקלוט ותסנן רעשי רקע. בנוסף התוכנות שיש למתמללות שלנו יכולות להאט או להאיץ את ההקלטה ולהתאים את הקצב ליכולות שלהם על מנת לבצע את המשימה בצורה מקצועית ומהר. שקלוט ההרצאה המוקלטת היא משימה מורכבת כאשר חסרים הכלים המקצועיים לתמלול הקלטה. גם אם המתמלל מקצועי אבל  אין לו את התוכנות הרלוונטיות  כנראה שהוא יצטרך לחזור מספר פעמים על ההקלטה וזה מעריך את הזמן של תמלול ההקלטות וגם המחיר יהיה גבוה יותר.

תהליך הגשת הבקשה לשקלוט

על מבקש השקלוט להביא הקלטה באיכות הטובה ביותר שיש בידו לתת. יהיה עליו לציין את נושא השקלוט, קהל היעד של השקלוט, לשם מה המבקש זקוק לשקלוט ואת רמת דחיפות השקלוט. כלומר, עד איזה תאריך על העבודה להתבצע. בנוסף יהיה על מבקש השירות למסור לידי החברה את ההקלטה או וידאו על מנת שנוכל להעריך את תמחור העבודה. בהמשך על הרכזים של כל תחום למצוא את המתמלל המתאים לביצוע העבודה הספציפית ששלח הלקוח. בהמשך הרכז והמתמלל ישבו ויסכמו על תעריף בהתאם לרמת הדחיפות, משך ההקלטה או הוידאו, נושא התמלול, המשלב הלשוני, בהירות הסאונד בהקלטה או הוידאו וכמובן בהתאם לכל דרישה ייחודית כזו או אחרת שעשויה לעלות בעת עיון בחומר המוקלט. לאחר שההצעת מחיר מוכנה היא תישלח אל הלקוח במייל ובמידה שהלקוח מסכים לתעריף הוא יחתום על ההצעה וניתן יהיה להתחיל בעבודה.

bottom of page