top of page
שירותי תמלול

שירותי תמלול

חברת ד"ר לוגי מספקת שירותי תמלול מקצועיים מזה מספר שנים, תמלול הינו המרה של דיבור לטקסט כתוב. צוות המתמללות החרוצות שלנו עובדות סביב השעון על מנת לתעד בזמן אמת את הנאמר במספר רב של תחומים. תמלול נעשה באופן סימולטני אך הוא יכול גם להיות דרך הקלטה, תמלול שכזה נקרא שקלוט. המתמללות שלנו עובדות במהירות יסודיות ונכונות לעזור להעביר את הנאמר לטקסט בכל סיטואציה נדרשת

תמלול הרצאות

לרבות מזמינים מתמלל להרצאה משתי סיבות- אחת היא כאשר מזמין  התמלול הוא זה המרצה והוא רוצה להפוך את דבריו לטקסט כתוב. במקרה זה הוא יכול להזמין מתמלל סימולטני לתמלל באותו הרגע כדי שיוכל לעשות בדבריו שימוש עתידי, בין אם לפרסום דבריו גם בכתב, בין אם כדי להרצות על אותם הדברים מחדש בפעם הבאה.  סיבה שנייה להזמנת מתמלל לתמלל הרצאה היא כאשר חברה או אדם פרטי מזמינים תמלול להרצאתם לשם הנגשת ההרצאה לקהל כבדי השמיעה, בכך הם מגדילים את מעגל לקוחותיהם. תמלול סימולטני של הרצאה יכול להיעשות לכלל הנוכחים על ידי שימוש במסך שמחובר למחשבו של המתמלל כך שהמתמלל מתמלל את דבריו של המרצה בזמן אמת וכולם רואים את תמלולו על המסך. 


תמלול שיעורים לסטודנטים

תמלול יכול להיעשות כהנגשת השכלה גבוהה או חומר לימוד לכבדי שמיעה וחירשים. לרוב במקרים אלו ישנה זכאות מטעם המדינה לתמלול השיעורים באוניברסיטה או בבית הספר. המתמלל יושב עם התלמיד בכיתה ומתמלל את שנאמר על ידי המורה או הפרופסור ולאחר שהשיעור נגמר מוסר את הקובץ לתלמיד כך שיוכל ללמוד ממנו.


תמלול אירועים וטקסים

תמלול כהנגשה לכבדי שמיעה וחרשים יכול להינתן גם באירועים רשמים וטקסים 
תרגום מעברית לאנגלית ומעברית לצרפתית- ניתן לשלב בין תמלול לבין תרגום כך שהמלל ייכתב בעברית וכך ניתן יהיה לגשר על פעריי השפה נוסף על הפערים שיש ללקויי השמיעה. בנוסף לכך, ניתן לעשות תמלול בשפה האנגלית למלל שהינו בשפה האנגלית.
תמלול יצירות לשימוש היוצר- לעיתים אמנים שונים בין אם כתבים המראיינים אנשים לעיתון, או סופרים ומשוררים הכותבים יצירות באים ומדברים שיחות או רעיונות לפניי המתמללת בעל פה והם זקוקים לתמלול הנאמר כדי להשתמש בחומר שנאמר לספר\ עיתון שבו הם מפרסמים את כתיבתם. תהליך זה שבו האומן מדבר והמתמללת רושמת יכול להיות סיעור מוחות מצוין במקרים רבים כאשר לעיתים הרעיונות הטובים ביותר מגיעים כאשר לא מתכוונים לכך, מתוך פליטות פה ומלמולי סרק כביכול.


תמלול ראיונות ופרוטוקולים

לעיתים חברות זקוקות לשירותי תמלול על מנת לתמלל ראיונות לעובדים כך שניתן יהיה לקצר את תהליך המיון של המועמדים ו\או תמלול של ישיבות צוות כך שיוכלו להפיק מהנאמר בדיון פרוטוקול, סדר עבודה או חוקים חדשים שהתקבלו מהדיון.

bottom of page