top of page

מה הגורמים המשפיעים על מחיר תמלול הקלטות

עוד מימי קדם הייתה חשיבות רבה לתיעודם הכתוב של אירועים. החל מכתב החרטומים המצרי אשר טמן בחובו סודותיה של ציביליזציה שלמה, דרך יוספוס פלביוס, ההיסטוריון הנודע, אשר בזכות ספרו ''מלחמות היהודים'' זכינו להצצה נדירה לתקופה אבודה בחיי עם ישראל. בהמשך לכך, אמנם כיום חשיבותם של העלאת ידע על כתב אינה אקוטית כפי שהייתה, עקב היכולת לתעד בעולם הווירטואלי בו אנו חיים, אך עדיין תמלול מהווה כלי עבודה קריטי לרבים מאיתנו בחייהם המקצועיים. לאור כך, במאמר הקרוב נסקור את שימושיו השונים של כלי עתיק יומין שכזה, והעלויות הנלוות לכך בשוק.


סימוני תמלול בעבר

מה זה תמלול? תמלול היא פעולת תרגום שמע אל כתב, באמצעות האזנה בין אם בעת שנאמרו הדברים ובין אם בשלב אוחר, כלומר, תמלול מאפשר לנו להמיר דברים אשר נאמרו לכדי טקסט כתוב. השימוש בשירות זה הינו רחב ונוגע לחלקים רבים בחברה, בתמלול עלולים להיעזר עורכי דין, רופאים, חברי דירקטוריונים, עיתונאיים כמו גם אורחים בכנסים והרצאות, פענוח הקלטות סתר אשר נעשות על ידי משטרה או חוקרים פרטיים ועוד. תמלול יש להפריד ל-2 אופנים שונים אשר במידה רבה משפיעים על רמת האתגר שכרוכה בתמלול טקסט, וכמובן שבאופן ישיר גם על מחירו. תמלול פרונטלי ישנם תמלולים פרונטליים, אשר שכיח לראות כדוגמת קלדנית בבית משפט או בוועדות אשר מחזיקות בכותב פרוטוקול, כדוגמת וועדות הכנסת, למעשה באותם מקרים מדובר באיש מקצוע אשר יושב מטעם אותו גוף ומקליד כל מילה ומילה אשר נאמרה. לבסוף, מסמך זה יהפוך לכדי פרוטוקול הישיבה ו/או המשפט שיוכל לשמש לאחר מכן, את כלל הגורמים אשר נכחו בפגישה או לחליפין שיסתמכו אודותיה בכדי להתעדכן באשר נעשה בהיעדרם.


גורמים המשפיעים על תמלול

תמלול צד ג' תמלול אוחר, או תמלול צד ג', נעשה באמצעות הקלטה אשר מובאת לידיו של המתמלל אשר לרוב אינו נוכח בעת נאמרו הדברים. המתמלל שומע את ההקלטה בשלב מאוחר יותר וכתוצאה מכך מקליד את תוכנה לכדי פרוטוקול. אופן הקלטה זה לרוב הינו רווח יותר בשל העובדה שמדובר בעלות זולה יותר מבחינת הגורם שמבקש את התמלול, כמו גם באירועים בהם לא ניתן באופן גלוי להצהיר כי כל שנאמר יועלה על הכתב לאחר מכן, מקרים כמו בעת דיבוב משטרתי בתא מעצר, חקירת חוקר פרטי, או כל שימוש עסקי בו מבקש אחד הצדדים לתעד את שנאמר. ההיבט החוקי בטרם תרשתו את סביבתכם הקרובה במיקרופונים בעודכם הופכים את חייכם לגרסה מוקטנת של ה''אח הגדול'', דעו כי ישנו היבט פלילי להקלטות והאזנות סתר אשר עוגן בחוק. החוק קובע כי בכדי שהקלטה תחשב לחוקית, כזו אשר מותר לעשות בה שימוש בבית משפט ואשר יכולה לשמש כראייה קבילה, מוכרח להיות הגורם המקליט חלק מן השיחה עצמה. כלומר, אילו אכן תרשתו את חדר הישיבות במשרדכם במיקרופון, לא תוכלו לעשות שימוש בתוכן אשר נדלה מאותו מיקרופון שלא שמעתם במו אוזניכם באותה העת.

כמו כן, מדובר בעבירה פלילית לפי חוק האזנות סתר – 1979', אשר דינה לכדי 5 שנות מאסר. יתרה מכך, אילו הנכם לוקחים חלק מהליך משפטי, ועלה בידכם להקליט את מי מבין הגורמים הרלוונטים לתביעה שלא כדין, הקלטה זו אינה תחשב כראייה קבילה מבחינת בית המשפט, פרט לסייגים כאשר מדובר בעבירה פלילית או סיוע לפשע חמור. עריכת הקלטה כפי שכבר הבנו, בתמלולים ניתן לעשות שימוש יקר ערך כראיות והוכחות, בין אם בגרסתם הכתובה או בין אם כהקלטה. למרות זאת, קיים איסור חמור לערוך ולו שניה אחת מן החומר המוקלט, בטח בטרם נמסר לתמלול. כלומר, גם אם בידכם הקלטה ארוכה מאוד, אסורה עריכה אשר גורעת מן ההקלטה, בשל החשש שמא דברים יוצאו מהקשרם או יקבלו משמעות אחרת.

עם זאת, בשל הנסיבות המיוחדות שבמסגרתן לעתים הקלטה תתומלל, רשאי מתמלל באישור איש מקצוע רלוונטי, להשתמש בעזרים מלאכותיים אשר מסנני רעש בהקלטה, זאת בכדי שיוכל לתמללה באופן ברור יותר וכתוצאה מכך להפיק פרוטוקול מדויק יותר. אופן קביעת תעריף התמלול מחירה של הקלטה שנמסרה לתמלול יקבע בהתאם לכמה קריטריונים אשר משתנים בין כל הקלטה, קריטריונים כמו אורך ההקלטה, השפה בה הדובר משתמש (הן שפת הדיבור והן המשלב הלשוני), התאריך המיועד למסירת ההקלטה והנסיבות בה היא מתבקשת – השימוש שלשמה היא הוזמנה. אורך ההקלטה מחיר תמלול הקלטה נגזר באופן ישיר מאורך הטקסט שנוצר בעקבותיו. כלומר, התמחור נעשה בהתאם לכמות הדפים הסופית, כאשר שככל שמספר הדפים עולה – המחיר עבור דף עולה בהתאם. כמו כן, בעקבות כך ישנה חשיבות לתיאום ציפיות מבעוד מועד אל מול הגורם המתמלל, תיאום אשר במהלכו יוסדר אופן התמלול בהיבטי גופן, רווחים בין שורות, מעבר בין שורות וכו'. שפת התמלול קריטריון זה מהווה אולי הגורם המשמעותי ביותר בנקיבת מחיר עבור דף מתומלל. הסיבה לכך היא שכפי שישנם אנשים אשר מדברים בסגנונות שונים, טונים שונים, משלב וחיתוך לשוני שונה, הדבר מתבטא ביתר שאת בעולם התמלולים.

בהמשך לכך, השפה בה משתמש הדובר אשר מתומלל, קובעת במידה רבה את מחיר התמלול, כאשר עברית הינה השפה הזולה ביותר, בעוד שתמלול עבור שפות אזוטריות יקר בהרבה. מעבר לשפה, גם הסלנג או הניב בו משתמש הדובר משליך גם כן על מחיר התמלול, שכן קיים הבדל עצום בין תמלול שיחה שמקור חבריה מאירלנד לבין שיחה בעלת תוכן זהה אשר נעשתה בניו יורק, הבדלים אלו אשר מתבטאים לעתים במילים שונות עבור אותה משמעות, הם מקור השוני במחיר.

השפעת גורמים על מחיר התמול

מועד ההגשה לעתים בשל דחיפות וצורך בתמלול מהיר ודחוף, בין אם עבור דיון משפטי אשר נערך בהקדם או בין אם בעקבות הגעתו של מידע אשר יש לנתח באופן מידיי, נקבע דד ליין על ידי מוסר ההקלטה בו הוא דורש לקבל את ההקלטה מתומללת. כמובן שלזירוז והאצה שכזו במתמלל כרוכה גם היא בהעלאת המחיר. איכות ההקלטה בעוד שיש הקלטות אשר נעשות באופן גלוי ואל מול כולם, כפי שנעשה במוסדות ציבוריים כדוגמת בתי משפט ופרלמנט, ישנן הקלטות אשר נעשות בסתר ובאופן חבוי מן העין, עובדה אשר משליכה על איכות ההקלטה. אילו נאלץ המתמלל לחלץ את השמע הרלוונטי מבין רעשי רקע רבים, הוא עלול לגבות בשל כך סכום גבוה בהחלט מאשר הקלטה אשר תוכנה צח וברור. לכן, יש בכך משמעות עבור דורש התמלול, אשר צריכה להתבטא במחשבה תחילה אודות אופן ההקלטה, כפרמטר שמשפיע על מחירו הסופי של תמלולה. כמות הדוברים הקלטה אשר נעשתה באופן יחידני בדומה להרצאה, כנס או נאום, הינה זולה יותר מאשר הקלטה אשר מכילה דיון מתוח וצעקני בין כמה גורמים, אשר מקשים במידה ניכרת על המתמלל. הסיבה לכך היא שבניגוד לנוכחים בשיחה, אשר יכלו להיעזר בעיניהן בכדי להבין מי אמר מה, כאשר אנו נאלצים להסתמך אך ורק על חוש השמיעה, לעתים מלאכה פשוטה זה הופכת לקשה בהרבה. העובדה הזו גורמת לכך שמחיר תמלולה של הקלטה שכוללת מספר משתתפים היא בהכרח יקרה יותר מאשר הקלטת יחיד. מחיר תמלול לאחר שהבנו מה הם הפרמטרים אשר מרכיבים יחדיו את מחיר תמלולה של הקלטה, עת לדון במחירים. לרוב מחיר עבור תמלול נגבה עבור דף מילים, אשר לרוב מכיל 250 מילים. זאת כיוון שבכדי להעביר את המסר בצורה הטובה ביותר, יש צורך לרווח בין שורות כדי להבהיר את האופן בו נאמרו הדברים. לכן, תמלול הקלטה בעברית אשר השמע בה הוא מצוין צפויה לעלות בין 10 ל- 30 שקלים, בהתאם לכמות המשתתפים בה. תמלול שיחה זהה אך שבה השמע נחות יותר, תעלה את המחיר ל- 15 ש''ח עד לכדי 60. רמת שמע נמוכה כבר תגרור עליית מחירים שמתבטאת ב-20 עד 75 ש''ח, כאשר הקלטות אשר נלקחו בתנאים קשים ומלוות באיכות שמע ירודה מאוד יהיו יקרות בהרבה, כ-30 ש''ח עד ל-80 ש''ח. זאת ועוד כי ישנם גופים אשר מעניקים גם סיוע בהיבט הקלטה, בעודם משכירים ציוד הקלטה אשר מאפשר ללקוח אשר אינו מחזיק ציוד שכזה כבדרך כלל, לענות על צורך נקודתי שכזה. שירות שכזה עלול לעלות בהתאם לאורך ההקלטה, ונע בין 20 ל100 ש''ח. כמו כן, תמלולים אשר נוגעים לשפות אזוטריות מתומחרים מ30 ועד ל140 ש''ח עבור דף מתומלל, כמובן כנגזרת של השפה עצמה ושכיחות הדוברים בה. זו הסיבה לדוגמה, שתמלול מערבית יהיה זול בהרבה מאשר תמלול מפורטוגזית. לסיכום בין אם במסגרת המישור המשפטי, כאשר הנכם בפתחו של משפט בו ביכולתכם לגבות (כדין) הצהרה אשר תסייע לכם, ובין אם במישור העסקי, כאשר אתם מעוניינים לתעד ישיבה חשובה או לערוך פרוטוקול מסודר שלאחר מכן ישמש אתכם לצרכי למידה ותחקור פנימי. תמלול שיחות מהווה כלי נהדר עבור אלו אשר מעריכים את כוחה של מילה כתובה. עם זאת, חשוב לבצע אפיון מוקדם אודות אופי ההקלטה אשר אתם מבקשים, בכדי לקבל את הפתרון המתאים והזול ביותר שתוכלו להשיג. בין אם הדבר מתבטא בהשקעת מחשבה בציוד או אופן ההקלטה, ובין אם באמצעות צמצום כמות הדוברים במהלכה.

1,506 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אני מתמללת עיוורת

מאת: סתיו ניסר "את גם מתמללת, וגם עיוורת", שואלים אותי בכל מקום שאני מגיעה אליו: "איך עושים את זה"? יש אנשים שמחליטים שזה בכלל לא אפשרי. אבל האמת שכן. אני מתמללת עם קורא מסך. קורא מסך כשמו כן הוא, מקר

Comments


bottom of page