top of page

תמלול סימולטני לעומת תמלול הקלטות

ישנם כמה סוגי תמלולים הקיימים בשוק. שני הסוגים העיקריים הם תמלול סימולטני, כלומר תמלול הנעשה בזמן אמת, ותמלול הקלטות, הנקרא גם שקלוט.


תמלול הקלטות

בתמלול הקלטות חשוב לשים לב כי התמלול לוקח זמן רב, שכן על המתמלל או על המתמללת לכתוב את מה שהם שומעים בהקלטה, ולאחר מכן לעצור, לחזור לאחור ולבדוק שאכן מה שתמללו מתאים למה שנאמר באופן זהה להקלטה. במקרה זה התמלול נמשך זמן רב יותר מאשר תמלול סימולטני. בתמלול הקלטות על מבקש ההקלטה לעיתים לשבת עם המתמלל ולהסביר חלקים לא מובנים, להציג מי הדובר בקולות השונים. ואם זהו ראיון צריך לציין את שמות הדוברים או לתאר את הסיטואציה שבה נעשתה ההקלטה. המטרה היא שהמתמלל יוכל להבין את כוונת הדברים ולכתוב את הדברים כפי שהתכוונו אליהם. בתמלול הקלטות אנחנו משתמשים בכמה תחומים: בבתי משפט, בראיונות עבודה, בראיונות בעיתונות, בגישור, בהרצאות, בשימוש אישי, בישיבות צוות ובאירועים.

בבתי משפט משתמשים בשקלוט, תמלול הקלטות , כאשר המטרה שלנו היא להציג הקלטה של שיחה בין אנשים בתור ראיה קבילה. לשם כך על המתמלל לשבת עם מזמין התמלול, לקבל רקע על הנאמר ולתמלל מילה במילה מבלי להשמיט דבר. כמובן במקרה זה על השופט לקבל את ההקלטה וכמו כן גם את תמלול. כל אלו יגיעו בתוספת הצהרה שהמתמללת או המתמלל מוסמכים לבצע תמלול, והם מעידים כי תמלול מדויק.


שקלוט שזה תמלול מתוך הקלטה

בראיונות, בין אם בעיתונות ובין אם בראיונות עבודה, מביאים בפני המתמלל הקלטה שממנה מופק התמלול ובה שיחה בין שני אנשים או יותר. בתמלול זה יש לשים לב לאופן שבו נאמרו הדברים, שכן המטרה להעיד על אופן הדברים כפי שהדובר מפרש אותם מנקודת מבטו. לעומת זאת בראיון עבודה יש לשים לב לאינטונציה שבה אדם מדבר, למשל על מעסיקים קודמים, על ניסיונו ועל יתרונותיו היחסיים בקבלה לעבודה זו. על כן בהקלטות מסוג זה יש לשים לב כי כל פסיק ונקודה הם במקום הנכון, כי הם יכולים לשנות את טון דיבור הכותב או את משמעות הדברים שאמר. למשל, אם נציב סימן שאלה נדע כי זוהי שאלה ישירה שהופנתה לדוברים האחרים בשיחה, ואילו אם לא נוסיף סימן שאלה ייתכן כי נחשוב שהנאמר הוא עובדה, חידוש או שאלה עקיפה.


בגישור לעיתים נעזרים בתמלול הקלטות . במקרה זה יש לשים לב לדיוק של הדברים שנאמרו כי תמלול מסוג זה, כמו בבית משפט, עשוי לשמש מעין ראיה לשיחה שהתנהלה בין המגושרים בפעמים קודמות. כלומר, ייתכן שצד אחד יטען כי כלל לא אמר דבר מסוים שהצד השני טוען שנאמר, ועל כן ישנו תיעוד של הדברים שנאמרו שעשוי ליישב את המחלוקת. נוסף על כך, במקרה של תמלול לגישור המטפל יוכל להקשיב להקלטה לאחר הגישור ולשים לב לטון שבו נאמרו הדברים או למילה שלא ייחס אליה חשיבות דייה בזמן אמת. למעשה על ידי התמלול המגשר עשוי לפענח רגשות ומחשבות שנמצאים מתחת לפני השטח והם המקור לסכסוך.

ישנם אנשים שמבקשים תמלול הקלטות של הרצאות או יצירות אישיות לשימוש אישי. דוגמה כזו היא רב שאלתר שיעור תורה ולאחר מכן ירצה להשתמש בהקלטה כדי להעביר שיעור זה בפעם אחרת לקהל אחר, משום שהוא סבור כי השיעור שלימד הוא מוצלח למדי. או לחלופין הוא ירצה להפיץ את השיעור בכתב לקהל הרחב, משום שעלו בו שאלות חשובות שיכולות לעניין את הציבור ולענות על שאלות אלו, גם לאנשים שלא נכחו במקום באותה עת. דוגמה לתמלול יצירה היא בעת כתיבת ספר או שיר. לעיתים יש רעיון במוחו של היוצר שחושש כי הוא לא יספיק להעלות אותו על הכתב לפני שיברח מזיכרונו, ולכן הוא מחליט להקליט את מחשבותיו או את חלקי יצירתו ולאחר מכן מבקש שיעלו הקלטה זו על הכתב כדי שיוכל לפרסמה בספר או בכתב עת.

יש גם תמלול הקלטות של ישיבות צוות ואירועים בעבודה לשם אזכור של כל מה שנאמר בישיבה והכנת פרוטוקול וסדר עבודה על פי הנאמר בישיבה לאחר הסכמת כולם. במקרה זה יהיה על המתמלל לתמלל באופן ברור, משום שהוא זקוק רק לחלקים הרלוונטיים עבור המסקנה הסופית, שממנה נכין את הפרוטוקול, את סדר העבודה, חוקים חדשים או חלוקת תפקידים.

הקלטה דורשת לעיתים תוכנה מיוחדת שמנטרלת רעשי רקע או מאטה את קצב ההקלטה כדי שהמתמללת או המתמלל יספיקו להקליט, והם יבינו את הנאמר ויוכלו לכתוב במדויק את מה שהוקלט.


תמלול סימולטני, תמלול בזמן אמת

לעומת זאת, תמלול סימולטני הוא תמלול בזמן אמת. במקרה זה על המתמלל לעבוד בזריזות ולנסות להספיק לכתוב את כל השיחה המתנהלת בין הדוברים בזמן שהם מדברים. לעיתים כדי להספיק המתמלל יכתוב בקצרנות (צורה מיוחדת לכתיבה שבה ניתן לכתוב מהר יותר משום שמחברים אותיות זו לזו) או יתמצת את החשוב בעיניו כך שהרעיון המרכזי יובן. התמלול הסימולטני לרוב יימסר לאחר שההרצאה, השיעור או הדיון נגמרו ולא יעבור עריכה מחדש או עיון נוסף של המתמללים לעומת התמלול הקלטות . תמלול סימולטני ייעשה בכמה תחומים: תמלול הרצאות, הופעות, תמלול בבית משפט וכדומה,

תמלול הרצאות הוא תמלול של הופעה או הרצאה בזמן אמת. לעיתים יהיה על המתמלל להתלוות אל כבד שמיעה או חירש שהזמינו את שירותי התמלול ולהכין עבורם קובץ בזמן אמת שמתמלל את הנאמר כדי שיוכל לראות בזמן אמת מה נאמר, או ישתמש באותו קובץ לעיון עתידי.

לעומת זאת יש פעמים שבהן החברה שהפיקה את ההרצאה או האדם שמופיע הזמינו את המתמלל כדי להנגיש את תוכן ההרצאה או ההופעה גם לאוכלוסיית כבדי השמיעה והחירשים ובכך להגדיל את קהל לקוחותיהם או לפנות לקהל הרלוונטי. למשל אפשר להשתמש בתמלול של הרצאה על מכשירי השמיעה החדשים. לשם כך יש צורך במתמלל, שכן בלעדיו קהל היעד של ההרצאה לא יוכל להשתתף בה ובכך ייגרמו הפסדים לחברה. במקרה של תמלול לכלל הצופים המתמלל יקליד את הנאמר על גבי מחשבו, אך מחשבו יהיה מחובר למסך גדול שבו יוצג תמלולו בזמן אמת, וכך אפשר להסתפק במתמלל אחד או במתמללת לכל הנוכחים, דבר שמוזיל ומייעל את התהליך.

ישנם גם מוסדות רבים שבהם התמלול הסימולטני מחויב בחוק ועל כן הם זקוקים למתמללים או מתרגמים לשפת הסימנים שיהיו זמינים למקרה הצורך במוסד. מקומות אלו הם בדרך כלל מוסדות ממשלתיים, בנקים וכו' שהחוק מחייב אותם להנגיש את שירותיהם לקהל כבדי השמיעה והחירשים.

תמלול סימולטני יכול להתבצע גם בבית המשפט. במקרה זה קלדניות מטעם בית המשפט יהיו נוכחות בדיון ויכתבו את כל הנאמר בדיון כך שישמש ראיה, והשופט או המעורבים יוכלו להסיק מהנאמר מסקנות ולפתח את המשך הדיון מהנאמר.

תמלול סימולטני נפוץ לרוב בקרב סטודנטים כבדי שמיעה וחירשים שזקוקים לשירותי תמלול בזמן ההרצאות באוניברסיטה. לרוב, על פי חוק על המדינה או מוסד הלימוד, לספק הנגשה הולמת לתלמיד כדיי שיוכל לגשר על הפערים העומדים בפניו, כדי להיות כתלמיד מן המניין ולהצליח בלימודיו.


תמלול סימולטני ותמלול הקלטות יכולים להשתלב לעיתים זה בזה כאשר הנאמר הוקלט בעת התמלול הראשוני אך אם אנו זקוקים לתמלול מדיוק ולא תמצות הדברים ולכן יש לתמלל בזמן אמת וגם להשלים את החסר לאחר מכן, דבר זה חוסך את זמן התמלול כי יש פחות חזרות לאחור וחוסר הבנה של המתמלל, שכן הוא חזה בסיטואציה בזמן אמת. לכן שילוב של השניים חוסך זמן עבודה לעומת תמלול הקלטות בלבד, וכמובן שהוא יותר מדויק מתמלול סימולטני בלבד.
ניתן לציין כי בשני המקרים ניתן לעשות תמלול ותרגום בו זמנית. במקרה של תמלול סימולטני תרגום ותמלול יכול לעשות בשתי דרכים - או שיש מתורגמן שמתרגם באופן סימולטני את הדובר והמתמללת כותבת בשפה שאליה תרגם המתורגמן. או שהמתמלל מתרגם בראשו וכותב, כמובן שבמקרה השני התמלול פחות מדויק. ואילו בהקלטה ניתן לעשות את אותו הדבר אך במקרה של הקלטה ניתן לתרגם לפני או אחרי התמלול והתרגום ייעשו על ידי מתמלל שיודע את שתי השפות על בוריין כדי שהתרגום יהיה מדויק או לחלופין מתמלל ומתרגם שהם שני אנשים נפרדים שמשתפים פעולה.

תמלול סימולטני לעומת תרגום סימולטני

תחום דומה אבל שונה מתמלול סימולטני הוא כאמור התרגום הסימולטני. תרגום סימולטני הוא תרגום שנעשה בזמן אמת, אלא שבניגוד לתמלול הדגש בו הוא על תרגום משפה א' לשפה ב'. תרגום סימולטני יכול להתבצע כתמלול אבל גם כקריינות או הקראה חיה של דברי המרצה, הנואם, השידור, של העדים בבית המפשט וכדומה. תרגום סימולטני נעשה כשהמתרגם מתרגם מיד את דברי הדובר. יש גם תרגום עוקב, שמשמעותו היא תרגום מסכם לאחר דברי המתרגם. תרגומים סימולטניים משמשים במקום תמלול סימולטני בעיקר במקרים שבהם אין זמן לתמלל והמהירות צריכה להיות רבה יותר.

תמלול סימולטני של מתמללים לעומת תמלול אוטומטי

כיום יש כמה אתרים ותוכנות שמציעים תמלול אוטומטי לטלפון, למחשב וכדומה, שהידועים שבהם הם הכלים של גוגל. עולה השאלה מתי עדיף להשתמש בתמלול סימולטני של אדם ומתי בתוכנה. התוכנה טובה יותר לעבודות מהירות שבהן צריך להבין את הרקע הכללי, אבל איכות התמלול האוטומטי עדיין אינה יכולה להחליף לגמרי את שיקול הדעת האנושי. תוכנה יכולה לפספס הקשרים, לפענח לא נכון מילה, לטעות באינטונציה או בפיסוק. כל אלו הקשרים שהמוח האנושי מסוגל לעשות אבל תוכנה לא. גם פעמים רבות חברות תוכנה מעסיקות מתמללים ועורכים כדי לעבור על התמלולים שלהן ולבדוק שלא נפלה טעות מחשב. בעיה נוספת בתמלול אוטומטי היא שלא לכולם יש האפשרות להשתמש במחשבים ובטלפונים חכמים, ולכן המתמלל האנושי חשוב בייחוד לאוכלוסיות המתמודדות עם אתגרים טכנולוגיים.


תמלול סימולנטי לעומת תמלול הקלטות מחירים

הרבה פעמים התמלול הסימולטני משמש גם כתרגום. המחירים נקבעים לפי שפת היעד, לשפות נפוצות כמו אנגלית, ערבית ורוסית המחירים הם 270-150 שקל לשעה. מחיר התמלול בשפה העברית הוא נמוך יותר ולרוב נעשה לפי שעה, עמוד טקסט או מספר מילים. לכל החברה השיטה שלה. בתמלול הקלטות גם איכות השמע והדחיפות משפיעות על המחיר. ככל שאיכות השמע עולה, יורד המחיר. באיכות מצוינת המחירים הממוצעים הם 30-10 שקלים לעמוד, באיכות בינונית המחירים יכולים להגיע ל-60 שקל ובאיכות גרועה ל-75 שקל ומעלה. עמוד בתמלול הוא 250 מילה. דחיפות מעלה את המחיר ב-200% ויותר.


מאת : נטלי ברונשטיין

150 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page