תמלול משפטי - מה ההבדל משאר התמלולים

על אף שענף התמלול בכלל עולה באופן מקיף בשנים האחרונות, עולם התמלול המשפטי בפרט מעלה דרישות שונות, אשר דורשות רמת מקצועיות שונה מהעוסקים במלאכה. אז מהם ההבדלים בין תמלול משפטי ושאר התמלולים, ומה עליכם לבחון בטרם פנייה לחברה מהסוג המדובר?

מהו תמלול?

כעולה משמו, תמלול הוא העברה של קבצי אודיו לקבצי טקסט, קרי, קבצי שמע, העוברים הליך שכתוב לשם קיומם כקבצי קריאה. על אף שלכאורה מדובר על מטלה די פשוטה, המסתכמת בכתיבה מהירה, לא כך בפועל.

תמלול הינה עבודה הדורשת מקצועיות רבה, ממגוון סיבות. ראשית, על הכותב לעמוד בקצב הדיבור, או לפחות להיות קרוב אליו, זאת לשם ביצועים אופטימליים. שנית, על המתמלל להכיר את הכלים השונים להם הוא יזדקק, דוגמת ממסכי רעשים. שלישית, על המתמלל להיות בעל שמיעה חדה למדי, זאת לאור מגוון המבטאים, הדיקציות והניבים אותם ייאלץ לתמלל בעבודתו.

סוגי התמלול הקיימים בשוק

כאמור, תמלול מהווה ענף תעסוקה שלם בפני עצמו. אולם, הסקטור האמור אינו מתבסס אך על המקצועיות הנדרשת מהמתמללים השונים, אלא גם עולה מצרכי השוק עצמו, הדורש שירותי תמלול סיבות רבות ומגוונות. הרי לכם שירותי התמלול הנפוצים ביותר בימים אלו.

תמלול פגישות

בין אם מדובר על פגישות עסקים, דוגמת ישיבות צוות או הנהלה, ובין אם מדובר על כל מטרה אחרת, תמלול פגישות הוא תחום אשר תופס תאוצה בשנים האחרונות. תמלול הפגישות האמורות נועד להעניק תיעוד נצחי, לכל הפחות ברמה העקרונית, לדברים שנאמרו ולהחלטות שהתקבלו בישיבות אלו.

תמלול ראיונות

תמלול ראיונות נוגע לתחומים רבים. החל מעבודות מחקר, דרך כתבות עיתונאיות וכלה בפרסום ספרים, פעמים רבות עולה הצורך בתמלול ראיון, זאת לשם עריכתו ושימוש בנתוניו לאחר מכן. הצורך האמור עולה בעיקר לאור הנוחות הגלומה בעבודה אל מול המילה הכתובה, הן בשל נגישותה, שכן דפי נייר בעלי יכולת נשיאה ממקום למקום ולשימוש מידי, זאת בניגוד לקבצי אודיו, אשר לעד ייאלצו להיות מופעלים על ידי כלי חיצוני.

תמלול משפטי

הסיבה שלשמה נתכנסנו. תמלול משפטי הוא כלי נפוץ למדי בקרב קהילת המשפטנים, ובעיקר בקרב עורכי הדין, המגיעים אל הערכאות השונות. אולם, לאור קריאת שורות אלו, עולה השאלה מהי הסיבה בגינה עורכי דין רבים נזקקים לשירותי תמלול?

פקודת הראיות – ההכרח שבביצוע התמלול המשפטי

פקודת הראיות, אשר מהווה מקור הדין העיקרי בכל הנוגע להגשת ושימוש בראיות בין כותלי בית המשפט, נוגעת גם לעניין הקלטות ותיעודי קול של ראיות.

על פי פקודת הראיות, לא יוגש תיעוד קולי כראייה לבית המשפט. לשם הגשת אלו, על עורך הדין יהא להעביר את הראיה מקובץ אודיו לקובץ טקסט, קרי, מהקלטה, למסמך. לשם כך, כאמור לעיל, נועדו שירותי התמלול.

החובות בהן על התמלול לעמוד

בדומה לשלל הדינים הנוגעים לראיות בדין הישראלי, ובדומה לעניינים רבים הנוגעים לעולם המשפט כלל, לשם קבלת התמלול כראיה בבית המשפט, על הטקסט לעמוד במספר תנאי מקדימים. בעוד העברת ההקלטה לתמלול נועדה לשרת בעיקר את בית המשפט, שכן מעניקה נוחות יתרה בשימוש בה, התנאים האמורים נקבעו לאור רצונו של בית המשפט להבטיח את אותנטיות התמלול כראיה. כלומר, הכללים הללו מבטיחים כי התמלול וההקלטה יהיו שווי ערך.

הקלטה מקורית לא ערוכה – תנאי יסוד ראשון

הדרישה הראשונה שעולה מטעם בית המשפט היא לעניין אותנטיות ההקלטה. לשם קבלתה, על ההקלטה להיות מקורית ולא ערוכה. לדוגמה, ככל שבמהלך ההקלטה מתרשם המתרגם כי בוצעו שינויים בהקלטה, לרבות השמטת קטעי קול או עיוות קולם של הדוברים בחלק מההקלטות, זו לא תוכל לשמש כראיה.

לא פחות חשוב - אפשרות זיהוי הדוברים

בנוסף לתנאי שהוצג לעיל, עולה תנאי שני, הוא אפשרות זיהוי הדוברים בהקלטה. התנאי האמור נדרש לאור העובדה שזיהוי הדוברים, תוך אבחנה בין דבריהם, נצרכת והכרחית להבנת התמונה המלאה. כך, ככל שאין אפשרות זיהוי בין הדוברים השונים, בית המשפט לא יקבל את ההקלטה, ומשכך, את התמלול, כראיה, זאת לאור העובדה שאינה מציגה באופן חד משמעי את דבריהם של כל אחד מהדוברים.

לבסוף - חפיפה מלאה בין התמלול להקלטה

מעבר לנתונים לעיל, אשר בוחנים את מאפייני ההקלטה המהותיים, לרבות תמלול השיח בצורה רציפה ומובחנת, וכן היות ההקלטה שלמה, דרישה זו היא דרישה פרוצדורלית, המופנית כלפי מתמלל ההקלטה, ולא כלפי מוסר ההקלטה, שכן אינה נוגעת לאיכות וטיב ההקלטה או שלמותה.

בדרישה זו, בית המשפט מטיל אחריות על המתמלל עצמו. הדרישה מגלמת דרישת מקצועיות, לפיה על המתמלל ליצור מצג הדומה ככל הניתן למצג העולה מן ההקלטה עצמה, זאת לשם יצירת התרשמות מלאה ובלתי אמצעית מהתמלול.

ערובה לעמידה בדרישות – תצהיר המתמלל

אופן בחינת העמידה בדרישות לעיל, מטעם בית המשפט, נעשית על ידי תצהיר אותו מוסר המתמלל, במעמד מסירת התמלול. על התצהיר לעגן את העמידה בשלושת התנאים לעיל, החתום על ידי מוסר התמלול או בעל תפקיד בכיר בחברת התמלול.

משכך, תנאי נוסף שעולה לעניין קבלת התמלול כראיה על ידי בית המשפט, הוא דרישת מקצועיות מינימלית של עורך התמלול. בית המשפט ייבחן מיהי חברת התמלול אשר נשכרה לשם ביצוע העבודה האמורה. ככל שהתרשמות בית המשפט, ביחס לחברה, מעלה מסקנה לפיה מדובר על חברה מקצועית ואמינה, יגברו הסיכויים שזה יקבל את התמלול כראיה. אולם, ככל שבית המשפט יתרשם שמדובר על חברה שאינה מקצועית דיה, כך שאינה יכולה לוודא את אותנטיות ההקלטה או זיהוי הדוברים, או לחילופין, שהצהרתה אינה אמינה מספיק לעניין החפיפה בין התמלול להקלטה, לא יקבל בית המשפט את התמלול כראיה.


יתקבל כראיה או לא יתקבל

תמלול משפטי – מה ההבדל משאר התמלולים?

כפי שנובע מכל האמור לעיל, בין תמלול משפטי לבין שאר התמלולים המצוינים קיימים שני פערים עיקריים בשל הדרישות השונות. אולם, ישנו פער נוסף, הנובע ממהות העבודה אל מול עורכי הדין והמערכת המשפטית.


דרישת מקצועיות יתרה

כאמור, בית המשפט מציב שלוש דרישות נוקשות לעניין מקצועיות, הן זיהוי הדוברים, בחינת אותנטיות ההקלטה ויצירת חפיפה מלאה בין ההקלטה לתמלול. על דרישות אלו להיות מעוגנות בתצהיר, אשר סביר שיתקבל בבית המשפט רק לאור מקצועיות מספקת של חברת התמלול.

משכך, ההמלצה בעת ביצוע תמלול משפטי היא שימוש בשירותיה של חברת תמלול בעלת וותק וניסיון המספיק לשם עמידה באלו. משכך, לעניין זה יש לבחון הן את משך פעילותה של החברה והן את היקף הניסיון העומד לה בתחום התמלול המשפטי בפרט ובעולם התמלול בכלל.

דרישת זמנים מוקפדת

בנוסף לדרישה לעיל, עולה דרישה הנובעת מתחום המשפט. עולם המשפט הוא עולם אשר רווי בלחצי זמנים, זאת בשל מועדי הדיונים הנוקשים, שכן אף עורך דין אינו מעוניין להצטייר כחובבן או כחסר מקצועיות.

משכך, ישנה חשיבות מוגברת בכל הנוגע לעמידה בזמנים, במיוחד ביחס לנותני שירותי תמלול בעולם המשפט.

הפתרון האידאלי – חברת ד"ר לוגי

חברת ד"ר לוגי, אשר מעסיקה מומחי תמלול במגוון תחומים, ובתחום המשפטים בכלל, נראית כפתרון האידאלי. החברה בעלת וותק של שנים בעולם התמלול, ועובדת בצמוד לעורכי דין, המשתמשים בשירותיה לשם הגשת ראיות בערכאות שונות, וכן כלפי עסקים בכלל, אשר נעזרים בשירותי התמלול המשפטיים לא פעם.

24 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול