תמלול משפטי אזרחי – הכלי שלכם לנצח במשפט אזרחי

רבים רואים בהקלטת הצד שכנגד ראיית זהב בהליך אזרחי, זאת בשל מגוון סיבות. אולם, היות ולא ניתן לקבל הקלטה כראיה, על המבקשים להשתמש בה לבצע תמלול משפטי אזרחי. אז מהן דרישות החוק לביצוע תמלול זה, ומדוע שירותיו של מתמלל מקצועי וותיק יסייעו לכם באופן מוגבר?

לא תמיד האידאל – על הרצון להימנע מהליך משפטי

הליך משפטי, כאמור לעיל, הוא אינו הפתרון המועדף ליישוב סכסוכים, מסיבות רבות. ראשית, תביעה משפטית היא לא פעם הליך ארוך, אשר נפרס לאורך זמן רב, בו יש לעמוד על כלל שלבי ההליך. מעבר לכך, עלותו של ההליך המשפטי אינה מבוטלת, ומשכך, לא פעם יעדיפו הצדדים להגיע להסכמות מחוץ לכותלי בית המשפט.

אולם, לעיתים לא יהא מנוס מלהגיע להתדיין בפני שופט, על פי רוב, במקרים בהם לא הגיעו הצדדים להסכמות בשל סיבות שונות.

אזרח מול אזרח - משפט אזרחי והכלים שעומדים לרשותכם

בניגוד למשפט הפלילי, בו משמשת המדינה כתובעת נגד אזרח, בגין פשע שביצע כנגד הציבור. בהתאם לכך, וכפי שניתן להניח, לכל סוג הליך קיימים הכלים שלו.

במהלך הליך אזרחי, על התובע לעמוד ברף הוכחה, הקרוי בעגה המקצועית "מאזן הסתברויות". לפי הכלל האמור, הצד אשר ישכנע את השופט בצדקת טענותיו, ברמה העולה על 50%, הוא יהא הצד המנצח. לשם קיום מאזן ההסתברויות האמור, עומדים לכל אחד מהצדדים כלים רבים, אשר רובם מוסדרים בפקודת הראיות.

פקודת הראיות – התשובה לכל הראיות

פקודת הראיות היא המקור הנורמטיבי לעניין כלל החומרים הראייתיים, אותם מבקשים להביא הצדדים למשפט לשם הוכחת טענותיהם.

בין היתר, פקודה זו מסדירה את אופן מסירת חוות דעת המומחים שיימסרו, הליך זימון העדים, תצהירים, שבועות ועוד. באופן פרטני, ובמיוחד בהקשר למאמר זה, מסדירה פקודת הראיות את האופן בו יש להציג הקלטות כראיה בבית המשפט, לרבות הדרישה לאופן הצגתו, היא על בדרך של תמלול ההקלטה.

אז מהן הוראות החוק לעניין תמלול משפטי אזרחי?

על תמלול משפטי אזרחי, המבוצע לטובתו של צד למשפט, לעמוד בכל הדרישות הקבועות בחוק, לרבות בחוק הראיות ובהוראות חוק נוספות, החלות על מתלולים המוגשים בהליך משפטי.

אולם, בטרם הגשת ההקלטה וביצוע תמלול לה, יש לוודא כי ההקלטה עצמה קבילה לדיון המשפטי, שכן גם בעבור ההקלטות עצמן קיים חוק נפרד, הוא חוק האזנות סתר.


משפט אזרחי

קפיצה קטנה וחוזרים – האזנות סתר לא חוקיות

ככלל, הקלטה תהא קבילה בבית משפט ככל שאחד הצדדים לשיחה מודע להיותה מוקלטת. משכך, ככל שמדובר על הקלטת שיחה של אחרים, שאינם מודעים להיותן מוקלטים, ההקלטה לא תהא קבילה בבית משפט, ומשכך, ביצוע תמלול לה יהווה בזבוז זמן וכסף.

לאור זאת, יש לעמוד על כך שבטרם ביצוע תמלול משפטי אזרחי להקלטה, על המבקש לתמלל לוודא כי ההקלטה המצויה בידו עונה על חוק האזנות סתר, זאת לשם קבילותה כראיה.

הוראות החוק והפסיקה – כיצד בוחן בית המשפט או תקינותו של תמלול?

מעבר להוראות החוק הקיימות לעניין ההקלטות, ישנן מספר הוראות, אשר נוצרו בידי בית המשפט עצמו, לעניין תמלול הקלטות, אשר ממחישות כיצד בית המשפט רואה את דרישות החוק לעניין תמלול משפטי אזרחי. כלל, נקבעו שלושה כללים עיקריים לאורם נבחן את היתר השימוש בהקלטה כראיה.

דרישה ראשונה – הקלטה אותנטית ומקורית

הבחינה הראשונה תבחן אות אותנטיות ההקלטה. משכך, במידה ובית המשפט ימצא כי ההקלטות שהובאו ערוכות, לרבות נעדרות קטעים משמעותיים או בוצעו בהן שינויים לשם הטיית דבריו של האדם המוקלט, תישלל ההקלטה כראיה.

לעניין זה, ככל שהתמלול בוצע על ידי חברה הנודעת כבעלת מומחיות בתחום התמלול, הצהרתה כי לא הבחינה בעריכת ההקלטה תהא מספקת, וזו תהא מחויבת בהצהרה זו בעת מסירת התמלול.

דרישה שנייה – זיהוי כלל הדוברים בהקלטה

נקודה נוספת עליה יש לעמוד לעניין אישור הקלטות ותמלול משפטי אזרחי בבית המשפט, היא זהותם של הדוברים. ככלל, ככל שלא ניתן לייחס לכל דובר את דבריו באופן נפרד וברור, לא יהא ניתן להציג את ההקלטה כראיה.

לבסוף – חפיפה מושלמת בין ההקלטה לתמלול

הכלל האמור נוגע לדרישה לזהות מוחלטת בין הנאמר בהקלטה לבין האמור בתמלול השיחה. שתיקה של מספר שניות, ציפור הנשמעת ברקע השיחה, משאית נוסעת ואף שיעול, כולם חייבים להיות חלק מן תמלול השיחה.

כפי שניתן להבין, התמלול מובא בפני השופטים כדי שאלו לא יצטרכו לשמוע את ההקלטות, שכן קוראת מהר יותר מאשר קצב השמיעה. משכך, השופטים עומדים על נקודה זו לשם הבנה מעמיקה יותר של השיחה, שכן התוכן של התמלול, במרבית המקרים, הוא לא חזות הכל.

אחרי שעמדנו על הדרישות – למה תמלול הוא כל כך מבוקש בקרב צדדים לתביעה?

על פי האמור לעיל, נראה כי הדרישות לקבלת תמלול משפטי אזרחי כראיה גורר עבודה לא מבוטלת. אולם, למרות הדרישות הרבות, ניתן לראות כי רבים בוחרים לעבור את ההליך כדי להשיג את הראיה המדוברת. אז מה הופך את תמלול משפטי אזרחי לכה פופולרי?

סיבה ראשונה – ראיה עוצמתית

הסיבה הראשונה למוניטין הרב, לו זוכה התמלול כראיה עילית, היא עוצמה הראייתית. כאמור, במשפט אזרחי, על כל אחד מהצדדים להוכיח את טענותיו ברמה העולה על 50%, היא מאזן הסתברויות. משכך, הבאת הקלטה אותנטית, מפי הנתבע או קרובו, אשר תומכת בגרסתך, יקרה מפז, ובעלת ערך ראייתי יקר למדי.

לא פחות חשוב – דרך הביטוי

מעבר להיות התוכן תומך בגרסתך, מפי הגרסה שכנגד, ישנה חשיבות מוגברת לאופן הביטוי, אשר לרוב תופסת ביטוי בהקלטות, ומשתקפת בתמלול מפשטי אזרחי.

בניגוד להודעות טקסט, תכתובות מייל או כל דרך תקשורת אחרת התלויה במילה הכתובה, שיחות מילוליות, בין אם טלפוניות ובין אם פרונטליות, הן משוחררות רסן במידת מה. משכך, הקלטה מתגלה כראיה שתהא, פעמים רבות, בעלת כוח השפעה משמעותי במידה יותר משיחות המבוצעות דרך כתב.

החשיבות שבשירותיו של מתמלל מקצועי

מעבר לנקודות שהוצגו לעיל, אודות חיוב בית המשפט בצירוף תצהיר מטעם המתמלל, כי העריכה נעדרת כל שינוי, ישנן מספר נקודות המקימות חובת שימוש בשירותיו של מתמלל מקצועי, בעת הגשת הקלטה כעדות.

לפני הכל – חובת התצהיר

כאמור לעיל, דורש בית המשפט תצהיר מהמתמלל אודות אותנטיות ההקלטה כתנאי מקדים לקבלתה. אולם, יש לוודא כי המתמלל המעניק את התצהיר הוא מתמלל בעל מומחיות ומוניטין, ולא אדם מן השורה.

ככל שהרזומה שעומד למתמלל, או לחילופין לחברת התמלול, בתור איש מקצוע אמין בעל וותק ומומחיות, ייטה בית המשפט לקבל את התמלול כראיה קבילה, שתוכל לשמש אתכם להוכחת גרסתכם.

דיוק משחק לטובתכם – גוף מקצועי, עבודה מקצועית

סיבה נוספת לשימוש בשירותיו של מתמלל מקצועי גלום בדיוק הנדרש, שכן צוין כי על התמלול להיות נאמן למקור ככל הניתן. היות ומילים מסוימות להישמע די זהות לא פעם (כן, בן, חן), וכן רעשי רקע רבים עלולים להפריע לקליטת הקלטה ברורה ונהירה, עולה בעיה לא פעם בתמלול הקלטות.

שימוש באיש תמלול מקצועי יביא ליצירת תמלול נאמן למקור ככל הניתן, ממנה תוכלו להפיק את המיטב עבור תביעתכם. עליונותו של המתמלל המקצועי על פי רוב תגולם במכשירים מקצועיים העומדים לרשותו, לרבות מסנני רעשים, ביצוע בחינה על ידי מספר אנשי מקצוע ועוד.

5 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול